Start Tüzük


Facebook'la giriş yap
Please log in through Facebook to show your friends that use this site

Anamenü

Tüzük PDF Yazdır e-Posta
Administrator tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 03 Ekim 2011 18:45

 

§ 1 DERNEĞİN ADI VE KAYITLI OLDUĞU YER

1.1  Derneğin Adı:

Almanca olarak “Offener Kreis türkischer Studierenden e.V.“ şeklindedir.

Türkçe adı: Kaiserslautern Türk Öğrenci Derneği'dir.

1.2  Derneğin Merkezi:

Kaiserslautern olup, şehirdeki Dernekler kütüğüne kayıtlıdır.


§ 2 DERNEĞİN AMAÇLARI

2.1 Derneğin Amacı:

Kaiserslautern'de yükseköğrenim yapanların akademik ve kültürel ilgi ve çıkarlarını korumak olduğu kadar Kaiserslautern'de yaşayan halkla entegrasyonlarını, mesela interkültürel bir etkinlik için finansman sağlamak suretiyle desteklemektir.

Dernek, politik ya da dini bir amaç gütmez.

2.2 Bu amaçlar, aşağıdaki adımlar ışığında gerçekleştirilir:

  • Gençleri ve öğrencileri eğitimleri sırasında desteklemek
  • Sosyal, kültürel çevreler ile üniversite çevresine katılım
  • Ögrenim görenlerin güncel problemleri konusunda kamuoyunu bilgilendirme
  • Gün ve seminer organizasyonlari
  • Sportif organizasyonlar
  • Halen yükseköğrenim görenlerle, yükseköğrenim görmeye yeni başlayanların tanışmasına yönelik organizasyonl

2.3 Dernek sadece ve mutlak suretle kamu yararı için çalışır:

Derneğin imkanları sadece tüzükte bildirilen amaçlar doğrultusunda kullanılabilir. Üyeler dernek üzerinden kazanç elde edemez ve üyeliklerinden dolayı derneğin imkanlarını özel amaçlarla kullanamazlar. Dernekten atılma durumlarında veya derneğin feshi durumunda dernek malları üzerinde hak iddia edemezler.


§ 3 ÜYELİK

3.1 Üyeliğin Alınması:

3.1.1 Derneğin tüzüğünü kabul eden her yüksek öğrenim yapan kişi ve her özel kişi derneğe üye olabilir.

3.1.2 Üyelik başvurusunu alıp kabul etme görevi yönetim kuruluna aittir. Eğer başvuru reddedilirse yönetim kurulu bu karara gerekçe göstermek ve bir sonraki genel kurulda bu kararı yazılı olarak ibraz etmek zorundadır. Bu karar Genel Kurul'da %75 çoğunluk ile geri çevrilebilir.

3.1.3 Üyeler Genel Kurul tarafından belirlenmiş net, sömestir başına alınan bir üyelik aidatı ödemek ile yükümlüdür. Yeni bir üye üyelik kabulüne müteakip bir aydan sonra pasif ve aktif seçim hakkına sahip olur.

3.2 Onur Üyeliği:

Derneğin çalışmalarında daha aktif çalışmış ve derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesinde yardımı bulunmuş kişiler Genel Kurul üyelerinin tamamının oylarıyla "Onur Üyesi" seçilebilirler. Onur üyelerinin aktif ve pasif oy verme ve seçilme hakları bulunmaz ve üyelik aidatı ödeme yükümlülükleri yoktur.

3.3 Üyeliğin Sonlanması:

3.3.1 Dernekten ayrılmak her an mümkündür. Ayrılma, yönetim kurulundan herhangi bir üyeye verilecek yazılı bir açıklama ile gerçekleşir.

3.3.2 Dernek amaçlarına karşı davranışta bulunan veya derneğin çalışmasını davranışlarıyla engelleyen üyeler dernekten uzaklaştırılabilir. Dernekten uzaklaştırılma Genel Kurul'un %75 çokluğu ile alınan karar doğrultusunda gerçekleşir.

3.3.3 Üyeliğin sonlanması ölüm, ayrılma veya uzaklaştırılma sonucu gerçekleşir.


§ 4 DERNEK ORGANLARI

Derneğin organları:

  • Yönetim Kurulu
  • Genel Kurul

§ 5 YÖNETİM KURULU

5.1 Yönetim Kurulu başkan ve başkan yardımcısı ile kasadan sorumlu, basından sorumlu, kültür işlerinden sorumlu, spor işlerinden sorumlu ve protokolden sorumlu üyelerden oluşur.

5.2 Eğer yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri görev süresi dolmadan görevinden ayrılırsa yerine gelecek kişi yeni bir seçimle göreve gelir. Bu yarılan üye yerine yenisi seçilinceye kadar görevde kalmalıdır.

5.3 Yönetim Kurulu'nun toplanabilmesi en az 4 üyenin katılımıyla gerçekleşir.

5.4 Her Yönetim Kurulu üyesinin bir tek oy hakkı vardır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

5.5 Dernek resmi ve gayrıresmi olarak dernek adına anlaşma yapılacak durumlarda en az iki yönetim kurulu üyesi tarafından temsil edilir.

5.6 yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından 1 yıllık bir süre için seçilir ve görev süresi dolduktan sonra yeni yönetim kurulu seçilene kadar da görevde kalır.


§ 6 GENEL KURUL

6.1 Olağan Genel Kurul toplantısı yılda bir yapılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı derneğin çıkarları gerektirdiği takdirde veya toplam üye sayısının beşte birinin imzasıyla toplantı amacının ve Yönetim Kurulu tarafından istenilecek yazılı nedenin verilmesi sonucu çağrılabilir.

6.2 Her Genel Kurul toplantısı, toplantının yapılacağı tarihten en az ondört gün önce başkan veya başkan yardımcısı tarafından yazılı olarak duyurulmalıdır. Bu duyuru üzerinde ayrıca program da yer almalıdır.

6.3 Genel Kurul, Yönetim Kurul'u başkanı tarafından, onun yokluğunda başkan yardımcısı tarafından, eğer o da yok ise Genel Kurul'un kendi arasından seçtiği bir üye tarafından yönetilir.

6.4 Seçimlerde en çok oy alan adaylar seçilir. Oylama açık olarak yapılır. Eğer seçime katılan üyelerin en az %10'u gizli oylama istiyorsa, o zaman gizli oylama yapılır. Üyelerden başkanlığa adaylığını koymuş olan varsa, seçimden bir hafta önce adaylıklarını başkana bildirmeleri öngörülür. Bir üyenin oy hakkı sözlü veya yazılı vekaletname ile başka bir şahsa devredilemez.


§ 7 TASDİK

Genel Kurul toplantısının kararları tasdik amacıyla karar defterine yazılı olarak kayıt edilir ve toplantıyı yöneten şahıs ile zabıt katibi tarafından imzalanır. Bu esnada toplantının yeri, tarihi ve oylamanın neticesi kayıt edilmelidir.


§ 8 TÜZÜK DEĞİŞTİRGESİ

8.1 Yönetimin veya üye çoğunluğunun önerisi üzerine üye topluluğu tüzük değiştirgesi ile uğraşır. Üyelerin tüzük değiştirgesi önerisinin görüşüleceği üye toplantısından iki hafta önce değiştirge nedenleri de belirtilmiş olarak önergeden haberdar edilmesi gerekmektedir. Tüzük değiştirge önerisi Genel Kurul toplantısı için davetiyelerde gündeme kayıt edilmektedir.

8.2 Tüzük değiştirgeleri sadece %75 üye çoğunlugu ile gerçekleştirilebilir.


§ 9 DERNEĞİN FESHİ

Derneğin feshi sadece Genel Kurul tarafından ve %75 çoğunlukla kararlaştırılmaktadır. Fesih gerçekleştiği takdirde veya derneğin kapatılması durumunda veya şimdiye kadar var olmuş olan amacının kaldırılması durumunda, derneğin sermayesi menfaat eden derneklere üye çoğunluğu kararıyla aktarılmaktadır.

Türkçe tüzük Almanca orjinalinden çevrilmiştir. Bu nedenle resmi durumlarda derneğin Almanca tüzüğü geçerli kaynaktır.

 

Son Güncelleme: Pazartesi, 03 Ekim 2011 19:01
 

Bilgilendirmeler

duyuru
Reklam
Telif Hakkı © 2017 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.